ماژول jb mass article

ماژول jb mass article

ماژول jb mass article برای تبدیل سیستم مطالب جوملا به ماژول نمایش نمونه کار کدنویسی شده است. توسط این ماژول میتوانید نمونه کارهای تان را در در سیستم مطالب جوملا نوشته و به شکل زیبایی در وب سایت تان نمایش دهید. 

100,000 تومان

مشخصات فنی

جوملا 4
4.0.2

آموزش استفاده:

نمونه کارتان را مانند یک مطلب معمولی داخل جوملا می نویسید. می تواند برای آن متن مقدمه و متن کلی مطلب قرار دهید.

تصویری که در بخش تصویر مقدمه استفاده می کنید برای ظاهر نمونه کارهای تان و تصویری که در بخش تصویر کل مطلب استفاده می کنید وقتی کاربر روی جزئیات پروژه کلیک کرد قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین می توانید در بخش لینک ها، 3 لینک برای آن نمونه کار قرار دهید.

درانتها کافیست ماژول jb mass article را در موقعیت دلخواه تان قرار دهید.