کامپوننت komento

kumento
10,000 تومان

مشخصات فنی

جوملا 4, جوملا 3
4.0.4

کامپوننت komento از کامپوننت های خوب نظردهی برای کاربران می باشد که هم در سیستم مطالب جوملا و هم در کامپوننت فروشگاه dj catalog به خوبی کار می کند.