کامپوننت Falang فالنگ

کامپوننت Falang فالنگ

کامپوننت Falang فالنگ یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین کامپوننت های چند زبانه کاردن وب سایت در جوملا است. چنانچه کامپوننتی دارید که از سیستم چند زبانه کردن جوملا پشتیبانی نمی کند، می توانید با کمک این کامپوننت به راحتی محتوای مورد نظرتان را برای سایر زبان ها تولید کنید.

10,000 تومان

مشخصات فنی

جوملا 4, جوملا 3
4.3.0

کامپوننت Falang فالنگ از کامپوننت های زیر پشتیبانی می کند:

کامپوننت DJ-Catalog دی جی کاتالوگ

کامپوننت Hikashop هیکاشاپ

برای آموزش چند زبانه کردن جوملا به کمک کامپوننت Falang فالنگ می توانید آموزش چند زبانه کردن جوملا - آموزش ساخت وب سایت چند زبانه در جوملا را بخوانید.